Slezské zemské muzeum

Logotyp s piktogramy jednotlivých subjektů

2013

Slezské zemské muzeum

Logo s doplňující piktogramy jednotlivých subjektů

  • LinkedIn Sociální Icon