Praxe a reference

 • bezmála 30 let aktivní činnosti v oblasti grafického designu

 • bohaté zkušenosti v oboru užité grafiky pro soukromé společnosti, kulturní a muzejní instituce, konkrétně:

 • pro soukromé firmy: Tonak, a. s., Arako, Likérka Herbalko, Pivovar Bernard, a. s., TQM – holding s. r. o., Lanex, Třinecké železárny, Merko, a. s., Femont, Romotop, Saela, Satjam, Czechphone, Severomoravské vodovody
  a kanalizace Ostrava, Bang & Olufsen, TQM holding, Hermes, Librex, Geotest, a. s.

 • pro státní organizace Národní památkový ústav, Národní zemědělské muzeum, Slezské zemské muzeum

 • pro Statutární město Opava, města Krnov, Karviná, Hranice, Vítkov, obec Otice, Karlovu Studánku

 • dále pro Charitu Opava a Jeseník, Arcidiecézní charitu Olomouc, Opavskou kulturní organizaci, Zemský archiv v Opavě, Slezskou univerzitu v Opavě, Slezskou nemocnici v Opavě

 

Nabízím:

 • tvorbu jednotného vizuálního stylu, návrh a zpracování logotypů, piktogramů, návrh prvků vizuálního stylu společnosti (vizitky, hlavičkové papíry, obálky) včetně dodání podkladů v datové podobě

 • zpracování a tvorbu propagačních materiálů (letáků, brožur, katalogových listů, katalogů), výroba reklamní kampaně (plakáty, billboardy, bannery, citylight, roll up aj.)

 • vizualizace výstav a instalací, včetně zajištění realizace tisků panelů, plotrů, popisků

 • grafické návrhy a sazby odborných publikací, katalogů výstav, sborníků, časopisů, novin, brožur, letáků
  a výročních zpráv

 • návrh designu reklamních předmětů, etiket

 • tvorbu orientačního systému

 • v nekomerční oblasti tvorbu objektů, instalací, konceptuální akce

 

Práce se software:

Adobe PageMaker, QuarkXpress, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Adobe Acrobat,
Corel Draw, Affinity Publisher, Adobe Flash, SketchUp, Microsoft Excel, PowerPoint, Word